Přeskočit na obsah

Sapro s.r.o.

Dotace na fotovoltaiku, máte na ni nárok i v roce 2024?

 • od

Pokud uvažujete o instalaci solárních panelů na svůj dům, optimální volbou jsou dotace poskytované skrze program Nová zelená úsporám (NZÚ). Program Nová zelená úsporám Light 2024 cílí na domácnosti s nízkými příjmy a je určený výhradně pro zateplení nebo solární ohřev vody, což je odlišné od standardního NZÚ.

Kdo může o dotaci zažádat?


O dotaci mohou požádat jak majitelé, tak i stavebníci rodinných domů a noví nabyvatelé. Program umožňuje využití dotace pouze na fotovoltaické systémy instalované na střechách budov. Podporu mohou získat jak malé, tak i velké firmy.Jaké podmínky je třeba splnit pro získání dotace?


Fotovoltaický systém musí být nainstalován a uhrazen od 1.1.2021. Elektřina vyrobená z fotovoltaického zařízení musí být primárně určena k pokrytí vlastní spotřeby, a přebytek lze předávat do elektrické sítě. Dotace není poskytována pro samostatnou instalaci fotovoltaického systému, který je již zahrnut v podpoře pro výstavbu nízkoenergetického nebo pasivního domu.

Které typy fotovoltaických systémů budou podporovány při žádosti o dotaci?


Dotace jsou poskytovány pro instalace solárních panelů, které byly realizovány a uhrazeny od 1.1.2021. To znamená, že nejprve musíte postavit a zaplatit fotovoltaickou elektrárnu a následně vám bude dotace proplacena ve zpětném režimu.

Příjemnou zprávou je, že fotovoltaické systémy mohou být umístěny nejen na střeše a fasádě domu, ale také na souvisejících stavbách (například garáž, pergola, stodola, plot atd.) a na pozemních konstrukcích. Nicméně pod konstrukcí musí být zachováno místo pro růst vegetace, a nesmí být vytvořena betonová plocha.

Druhou podmínkou je, že elektřina vyrobená z fotovoltaických panelů musí být určena pro pokrytí vlastní spotřeby. To znamená, že v případě nadprodukce energie musí být tato energie prodána zpět do sítě. Je nezbytné mít uzavřenou smlouvu o prodeji elektřiny s dodavatelem elektřiny a tuto smlouvu je třeba přiložit k žádosti o dotaci.


Kolik činí dotace na fotovoltaické systémy v roce 2024?


V roce 2024 byla maximální výše dotace na fotovoltaické systémy v rámci programu Nová zelená úsporám zvýšena na 300 000 Kč za každý 1 kWp instalovaného výkonu. Tato částka se týká pouze nově vybudovaných a uhrazených fotovoltaických elektráren s výkonem od 100 kWp do 1 MWp. Pro menší elektrárny s výkonem do 100 kWp zůstává maximální výše dotace stejná jako v předchozích letech, a to maximálně 50 000 Kč za každý 1 kWp.

To znamená, že je možné získat dotaci například pro fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 30 kWp, která by mohla přinést dotaci až 9 milionů Kč. Konkrétní výše dotace se samozřejmě odvíjí od velikosti výkonu a nákladů na instalaci.


Dotace na fotovoltaické systémy podle jejich výkonu


Výše dotace na fotovoltaické systémy je určena podle instalovaného výkonu a kapacity baterie, přičemž minimální instalace je 2 kWp fotovoltaických panelů a to pouze s lithiovými akumulátory. Dotace se zvyšuje s každým instalovaným kilowattem fotovoltaického výkonu a každou kilowatthodinou kapacity baterie. Platí, že čím výkonnější je fotovoltaická elektrárna, tím vyšší je dotace.

Konkrétně:

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – Dotace ve výši 40 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – Dotace ve výši 60 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – Dotace až do výše 100 000 Kč
 • Za každý 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp – Dotace ve výši 10 000 Kč
 • Za každou 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia – Dotace ve výši 10 000 Kč

Jaký je proces žádosti o dotaci na fotovoltaické systémy v rámci programu Nová zelená úsporám?


Pro získání dotace na fotovoltaický systém bez prostředníka je nezbytné dodržovat následující postup:

 1. Prověřte, zda splňujete podmínky pro podání žádosti o dotaci.
 2. Vyberte si vhodného poskytovatele dotace.
 3. Vyplňte formulář pro žádost o dotaci.
 4. Přidejte nezbytné dokumenty.
 5. Podejte žádost o dotaci.
 6. Počkejte na vyhodnocení vaší žádosti.
 7. Realizujte projekt.
 8. Dokončete projekt a vyúčtujte dotaci.


Jak můžete podat žádost o dotaci sami?


Přijímání žádostí je prováděno na krajských pobočkách SFŽP nebo online přes Agendový informační systém SFŽP ČR pomocí možnosti Podat žádost. K tomu budete potřebovat elektronickou identitu. Je důležité být připraven na předložení mnoha souvisejících dokumentů.


Kolik může stát fotovoltaický systém bez využití dotace?


Fotovoltaika představuje významnou investici pro domácnosti v České republice, a to i bez příspěvků. Aktuálně se pořizovací cena fotovoltaického systému pro rodinný dům pohybuje od 120 000 Kč do 450 000 Kč, přičemž hodnota závisí na konkrétním typu fotovoltaické elektrárny pro domácnost. Tato cena může být ovlivněna řadou faktorů.


Máte nějaké dotazy? Obraťte se na nás na e-mailové adrese objednavky@sapro.cz a získejte více informací.

Navštivte náš e-shop, kde nabízíme velký výběr prvotřídní satelitní a pozemní přijímací techniky, fotovoltaiky, produktů pro auto/moto a široký sortiment pro váš dům a zahradu a přečtěte si více o námi nabízených produktech.