Přeskočit na obsah

Sapro s.r.o.

Fotovoltaika a stavební povolení

 • od

Pro instalaci systémů do 50 kWp není stavební povolení vyžadováno. U systémů s vyšším výkonem než 50 kWp je potřebné získat územní rozhodnutí a stavební povolení.

Rozhodnete-li se investovat do větší fotovoltaiky, získání stavebního povolení je nevyhnutelným krokem, zejména při větším projektu. Než však podáte žádost, musíte si připravit řadu dokumentů a prokázat shodu s platnými předpisy.

Potřebujete stavební povolení pro fotovoltaiku?

Pro vaši fotovoltaickou elektrárnu je nutné získat stavební povolení, pokud má výkon přesahující 50 kWp. Existují však i výjimky u menších projektů, kde je stavební povolení také požadováno. U menších projektů je důležité zpozornit, pokud:

 • instalací fotovoltaiky zasahujete do nosných konstrukcí stavby,
 • měníte způsob užívání stavby,
 • váš projekt vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
 • nesplňujete podmínky požární bezpečnosti,
 • provádíte stavební úpravy na stavbě, která je kulturní památkou.

Pokud plánujete projekt fotovoltaiky, který zahrnuje přibližně 111 a více fotovoltaických panelů (což odpovídá přibližnému výkonu 50 kWp), budete potřebovat stavební povolení.

Žádost o stavební povolení

Pokud plánujete brzkou instalaci solární elektrárny na střeše, prvním krokem by mělo být shromáždění potřebných dokumentů a podání žádosti o stavební povolení.

K žádosti je třeba přiložit projektovou dokumentaci, která musí splňovat stavební normy a energetické standardy. Tato dokumentace zahrnuje technické a konstrukční řešení, umístění fotovoltaického systému a jeho integraci do stávající distribuční sítě.

Každá stavba fotovoltaické elektrárny má svá specifika, ale obecně se neobejdete bez:

 • průvodní zprávy,
 • souhrnné technické zprávy,
 • požárně-bezpečnostního řešení,
 • statického posouzení,
 • situačních výkresů a dokumentace objektů či zařízení.

Budete potřebovat stanovisko hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, případně stanoviska týkající se územního plánování nebo životního prostředí. Na stavební úřad je třeba předložit smlouvu o připojení výrobního zařízení k distribuční síti.

Samozřejmě, záleží na umístění fotovoltaické elektrárny. Může se stát, že některá ze zmíněných stanovisek nebudete potřebovat, nebo naopak, budete potřebovat další. Pokud je plánováno umístění fotovoltaiky poblíž silnice, železnice, v památkové oblasti nebo dokonce blízko letiště, budou nutná stanoviska dalších úřadů, například Ředitelství silnic a dálnic nebo odborů památkové péče. Proto je důležité být připraven na různé aspekty, které mohou ovlivnit umístění vašeho vlastního zdroje elektrické energie.

Nezapomeňte si připravit všechnu dokumentaci

Důležitost pečlivé přípravy dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení pro fotovoltaickou elektrárnu nelze přehlížet. Je nutné prezentovat váš záměr komplexně, zahrnující technické specifikace, vizualizace a přesné určení lokality. Součástí této dokumentace musí být také analýza stínění, výkonnostní propočty a harmonogram připojení k energetické síti. Tato dokumentace poskytuje základ pro posouzení souladu s právními předpisy a pro úspěšné schválení projektu.

Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení pro fotovoltaickou elektrárnu?

Obvyklá doba potřebná k vyřízení stavebního povolení není pevně daná, avšak je rozumné počítat s časovým rozpětím od tří do šesti měsíců. Délka tohoto procesu se může výrazně lišit v závislosti na různých faktorech, jako je rozsah a charakter konkrétního projektu, účinnost komunikace s příslušnými úřady a rychlost získání veškeré potřebné dokumentace. Z tohoto důvodu je důležité začít s plánováním vašeho projektu včas, abyste měli možnost rychle přejít k instalaci fotovoltaické elektrárny poté, co bude povolení schváleno.


Máte nějaké dotazy? Obraťte se na nás na e-mailové adrese objednavky@sapro.cz a získejte více informací.

Navštivte náš e-shop, kde nabízíme velký výběr prvotřídní satelitní a pozemní přijímací techniky, fotovoltaiky, produktů pro auto/moto a široký sortiment pro váš dům a zahradu a přečtěte si více o námi nabízených produktech.