Přeskočit na obsah

Sapro s.r.o.

Jaké jsou nejvhodnější solární panely pro vaši fotovoltaiku?

  • od


Je důležité pečlivě zvážit pořízení solárních panelů, protože se jedná o značnou investici do zařízení, které vám bude sloužit po mnoho let. Na trhu jsou k dispozici různé varianty fotovoltaických systémů, a proto byste měli důkladně promyslet, který z nich je pro vás ten nejvhodnější, než se rozhodnete.

Jaké jsou části fotovoltaické elektrárny?

Fotovoltaickou elektrárnu, často nazývanou také fotovoltaika, tvoří dva hlavní komponenty: fotovoltaické panely a střídač. Fotovoltaické panely transformují sluneční záření na stejnosměrný proud, zatímco střídač převádí tento stejnosměrný proud na elektrickou energii s parametry, které jsou vhodné pro napájení běžných spotřebičů připojených do sítě. Kromě těchto základních prvků se fotovoltaická elektrárna skládá také z dalších součástí, jako jsou rozvaděč s jističi a ochrannými prvky, řídicí a monitorovací technika a kabelové propojení. V rámci tohoto systému je možné nainstalovat i baterii, do které lze ukládat přebytky vyrobené energie. Tuto energii lze poté využít i v době, kdy slunce nesvítí.

Jaké jsou druhy solárních panelů?

Energie získávaná ze slunce prostřednictvím fotovoltaických systémů je generována pomocí solárních panelů, které se vyrábějí různými technologickými postupy. Jednotlivé druhy panelů přinášejí své specifické výhody a omezení. Mezi nejrozšířenější tři druhy solárních panelů patří:

1. Tenkovrstvé solární panely

Jde o tenkovrstvé panely, též nazývané amorfní solární panely, které vznikají nanášením vrstvy amorfního křemíku na skleněnou tabuli. V porovnání s krystalickými solárními panely dosahují přibližně poloviční účinnosti. To znamená, že pro dosažení podobného výkonu jako u krystalických solárních panelů musíte na střeše využívat dvojnásobnou plochu tenkovrstvých panelů. Naopak mají tu výhodu, že se v letních měsících nepřehřívají tolik jako krystalické solární panely.

2. Polykrystalické solární panely

Vznikají stlačením rozemletého křemíku, což vede k výrazným vzorům na panelech, kde se prolínají světlejší a tmavší plochy, vytvářející dojem podobnosti s oblohou. Během přímého slunečního svitu dosahují polykrystalické panely nepatrně nižší účinnosti než monokrystalické panely.

3. Monokrystalické solární panely

Jsou vytvářeny tažením taveniny z jednoho kusu křemíku, což se odráží v jejich označení jako monokrystalické (mono = jeden). Tato výrobní metoda zajišťuje, že panely mají jednotnou barvu, obvykle černou nebo tmavě modrou, a nevykreslují žádné vzory. Monokrystalické solární panely představují technologický pokrok, což vysvětluje jejich preferenci při instalacích fotovoltaických elektráren. Přesněji řečeno, jedná se o monokrystalické polovodičové solární panely.

Jaký je rozměr, výkon a účinnost solárních panelů?

  • Rozměr
    Při plánování fotovoltaické elektrárny je klíčové vzít v úvahu, že s růstem výkonu se zvětšuje i plocha panelu. Avšak díky výkonnějším panelům můžete dosáhnout požadovaného výkonu s menším množstvím panelů, což vám umožní ušetřit místo na střeše. Navíc několik větších panelů působí estetičtěji než větší počet menších panelů.
  • Výkon
    Aktuálně nejpoužívanější fotovoltaické panely nabízejí výkon 410 Wp. Panely s nižším výkonem než 410 Wp by neměly být zvažovány. Některé pokrokové společnosti přecházejí na modernější solární panely s výkonem 550 Wp.
  • Účinnost
    Existuje výrazný rozdíl mezi panelem s účinností kolem 15 % a panelem s účinností nad 20 %. Účinnost udává, kolik procent sluneční energie dopadající na panely je přeměněno fotovoltaickými články na elektrickou energii.

Dávejte pozor na správné umístění solárních panelů

Kvalitní solární panely samy o sobě nestačí, pokud nejsou instalovány na správném místě. Bez ohledu na to, jak jsou technicky vyspělé, nebudou efektivní, pokud jsou umístěny na nevhodné světové straně, pod nesprávným úhlem nebo v oblastech trpících zastíněním. Správný výběr umístění je alespoň stejně důležitý jako technické parametry samotných solárních panelů.


Náklady spojené s fotovoltaickými systémy

Počáteční náklady na pořízení fotovoltaického systému se pohybují v výši stovek tisíc korun. Avšak, pokud tento krok posoudíte v dlouhodobějším horizontu, rozhodně se vám tato investice vyplatí. Důležité je si uvědomit, že solární panely budou sloužit celá desetiletí. Navíc vám může až polovinu nákladů na pořízení pokrýt státní dotace z programu Nová zelená úsporám.

FVE Solární panel JA SOLAR


FVE Solární střídač měnič SOFAR, třífázový


FVE bateriové uložiště AZO


Máte nějaké dotazy? Obraťte se na nás na e-mailové adrese objednavky@sapro.cz a získejte více informací.

Navštivte náš e-shop, kde nabízíme velký výběr prvotřídní satelitní a pozemní přijímací techniky, fotovoltaiky, produktů pro auto/moto a široký sortiment pro váš dům a zahradu a přečtěte si více o námi nabízených produktech.