Přeskočit na obsah

Sapro s.r.o.

Jaký vliv mají vlastnosti střechy na výkon fotovoltaiky?

  • od

V současné době jsou technologie dostatečně pokročilé, umožňující zkušeným firmám efektivně instalovat výkonnou fotovoltaickou elektrárnu na téměř jakoukoliv střechu. Přesto při plánování fotovoltaických systémů je užitečné zvážit několik aspektů, které mohou ovlivnit reálný výkon. Mezi aspekty ovlivňující výkonnost fotovoltaických panelů patří velikost, sklon a orientace střechy.

Ideální podmínky oproti praxi

Nadále platí, že optimální účinnost získáte, pokud jsou panely natočené pod úhlem 35° směrem na jih za ideálních podmínek. Nicméně je těžké dosáhnout těchto ideálních podmínek i v případě, že máte střechu se sklonem 35° orientovanou na jih.

Další faktory mohou výrazně ovlivnit skutečný výkon vaší fotovoltaické soustavy. Snižování účinnosti fotovoltaických panelů může například způsobovat stínění okolních budov, stromů nebo komínů.

Jaká musí být velikost střechy pro instalaci fotovoltaického systému?

Většinou není velikost střechy omezujícím faktorem. Pokud by však nebylo možné umístit požadovaný počet fotovoltaických panelů přímo na střechu vašeho domu, není to neřešitelný problém.

Solární panely lze namontovat i na fasádu nebo střechy doplňkových staveb, například garáží nebo pergol. Je však nutné, aby tyto struktury byly zaznamenány v katastru nemovitostí, jinak by nebylo možné získat dotaci na instalaci fotovoltaického systému. Podle podmínek dotačního titulu Nová zelená úsporám také platí, že panely nesmí být umístěny mimo budovy, tedy volně na pozemku.

Na šikmých střechách by ideální podmínky vyžadovaly střešní plochu o velikosti přibližně 5 m² pro 1 kWp. V případě rovných střech se tato plocha mírně zvyšuje, a to na asi 5,5 m² pro 1 kWp.

Optimální výkon dosáhnete při sklonu 35°, ale efektivní fotovoltaický systém lze instalovat i na rovné střeše.

Pokud máte šikmou střechu, optimální je nastavit sklon fotovoltaických panelů tak, aby odpovídal sklonu střechy. I když technicky lze odchýlit panely od linie střechy, tato instalace bývá nákladnější a nevypadá moc dobře.

Jemné odchylky od ideálních podmínek navíc nepřinášejí výrazné snížení výkonu. Například fotovoltaický systém umístěný na střeše orientované na jihozápadní stranu se sklonem 30° by mohl mít efektivitu pouze o 5 % nižší než panely instalované pod úhlem 35°. Na rovných střechách jsou v našem klimatu nejlepší výsledky dosahovány při instalaci panelů pod úhlem 27–33°. Nicméně vždy záleží na specifických podmínkách dané situace.

Je jasné, že pokud byste umístili panely pod sklon menší než 15°, ztratily by svou samočisticí funkci. Je velmi pravděpodobné, že na nich déle zůstane sníh a usadí se na nich pyl, prach a jiné nečistoty. To by samozřejmě vedlo ke snížení výkonu fotovoltaického systému, což by znamenalo pravidelné čištění panelů na střeše.

Orientace střechy

Optimální je orientace střechy na jih. Nicméně všechny ostatní varianty, s výjimkou severní, jsou stále výhodné.

Pokud plánujete investovat do fotovoltaického systému s akumulací do vody, může být výhodné rozmístit část solárních panelů na východní stranu a část na západní stranu střechy. Tím získáte možnost efektivně využívat sluneční energii zejména v létě, kdy je pro vás výhodné generovat elektřinu dříve ráno a později večer – tedy v době, kdy jste doma. Takto vyrobenou elektřinu můžete efektivně spotřebovat sami, což vám umožní snížit potřebu velkého akumulačního zásobníku na ohřev vody.

Pokud preferujete fotovoltaiku s baterií, lze považovat za ideální orientaci střechy všechny odchylky od jihu do 45°, tedy od jihovýchodu po jihozápad. Nicméně ani střecha orientovaná pouze na východ či západ nebrání úspěšné instalaci fotovoltaické elektrárny. Chybějící intenzitu slunečního záření lze snadno kompenzovat zvýšením počtu fotovoltaických panelů.

Jednoduše řečeno, fotovoltaická elektrárna není výhodná pouze na střechách orientovaných výhradně na sever, severovýchod nebo severozápad. Takové střechy jsou však vzácné.


Máte nějaké dotazy? Obraťte se na nás na e-mailové adrese objednavky@sapro.cz a získejte více informací.

Navštivte náš e-shop, kde nabízíme velký výběr prvotřídní satelitní a pozemní přijímací techniky, fotovoltaiky, produktů pro auto/moto a široký sortiment pro váš dům a zahradu a přečtěte si více o námi nabízených produktech.