Přeskočit na obsah

Sapro s.r.o.

Kolik energie vytvoří solární panely v zimě?

  • od


V České republice jsou zimy dlouhé a slunce často nesvítí po celé dny, což vede k otázce, jak efektivní mohou být fotovoltaické panely během zimního období. Zaměříme se na výkonnost elektrárny během celého roku a analyzujeme faktory, které ovlivňují její výkon v zimě.

Během zimy vyrobí panely daleko méně energie

Slunce svítí nejvíce v letních měsících, kdy dosahuje elektrárna nejvyššího výkonu. Vrcholový výkon je zaznamenán v období od dubna do srpna, kdy panely vyprodukují mezi 123 až 132 kWh elektřiny za měsíc. Během zimních měsíců klesá výkon, ale ani v nejchladnějším období není nulový. Nejnížší je výkon během listopadu, prosince a ledna, kdy se pohybuje mezi 37 až 42 kWh elektřiny měsíčně. Období s nižším výkonem je poměrně krátké a od března se výrazně zvyšuje výkon fotovoltaické elektrárny, dosahující prakticky maximálních hodnot v dubnu.

Kromě intenzity slunečního záření hraje klíčovou roli také venkovní teplota. S rostoucí teplotou dochází ke snížení výkonu – panel zahřátý letním sluncem na 50°C má o 20 % nižší výkon než při teplotě 25°C. Naopak v zimě nízká teplota přispívá k vyššímu výkonu, i při nižší intenzitě slunečního záření.

Ne všude jsou stejné podmínky v rámci ČR

Výkon fotovoltaických systémů se samozřejmě liší podle konkrétních instalací. V rámci České republiky existují významné rozdíly v hodnotách slunečního svitu – například v severních Čechách svítí slunce méně než 1200 hodin ročně, zatímco v oblasti Aše nebo na jižní Moravě průměrná doba osvitu dosahuje přes 1800 hodin za rok.

Kromě geografické polohy hrají při výpočtu výkonnosti fotovoltaických systémů klíčovou roli i další faktory, především orientace střechy k světovým stranám a sklon panelů. Dále ovlivňují výkon například míra zastínění okolními budovami nebo stromy, typ použitých panelů a jejich stáří, a mnoho dalších proměnných. Výkon fotovoltaických panelů během zimy a v průběhu celého roku nelze tedy stanovit jednotně, ale vždy závisí na konkrétní instalaci na konkrétním místě.

Odklízení sněhu ze solárních panelů

Doporučujeme odstranění sněhu ze solárních panelů pro zachování optimálního výkonu.

Při odstraňování sněhu z fotovoltaických panelů je důležité dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Prvním a nejvýznamnějším je zajištění vlastní bezpečnosti. Pokud je přístup na střechu z jakéhokoli důvodu nebezpečný, je bezpečnější ponechat panely zasněžené, než riskovat možné zranění. Dále se doporučuje předem uklidit prostor, kam sníh z panelů spadne, aby během odstraňování nedošlo k ohrožení žádných objektů či osob. Rovněž je důležitý správný výběr nástrojů. Sníh by měl být odstraněn pomocí hladkých nástavců nebo košťat, které nezpůsobí poškození povrchu panelů.

Další možností je namontovat na střechu speciální ohřívací zařízení, které urychleně roztaví sníh nebo námrazu. Alternativně lze využít například zahradní fukar na listí (pro odstranění sněhu) nebo hadici s teplou vodou, která ihned roztaví sníh.


Máte nějaké dotazy? Obraťte se na nás na e-mailové adrese objednavky@sapro.cz a získejte více informací.

Navštivte náš e-shop, kde nabízíme velký výběr prvotřídní satelitní a pozemní přijímací techniky, fotovoltaiky, produktů pro auto/moto a široký sortiment pro váš dům a zahradu a přečtěte si více o námi nabízených produktech.