Přeskočit na obsah

Sapro s.r.o.

Možnosti a rizika rozšíření fotovoltaického systému

  • od


Fotovoltaické elektrárny jsou v Česku instalovány již řadu let. Starší instalace mohou přestat vyhovovat svým majitelům, ať už kvůli nedostatečnému výkonu nebo zastaralým technologiím. Avšak úpravy fotovoltaických elektráren nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Do procesu vstupují technická omezení a podmínky předchozích dotací nebo dokonce nutnost opětovného získání povolení.


Majitelé fotovoltaických elektráren mohou zvažovat několik různých možností pro rozšíření svých zařízení:

1. Navýšení bateriové kapacity stávající elektrárny.
2. Rozšíření stávajícího panelového pole přidáním nových panelů.
3. Přidání akumulační baterie k existující FVE, která momentálně akumulační baterii nemá.

V každém případě je důležité si uvědomit, že na rozšiřování a úpravy existujících fotovoltaických elektráren nelze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Dotace vyhlášené pro období od roku 2021 do roku 2030 jsou určeny výhradně pro nové instalace.

Je tak vhodné prověřit podmínky záruky u existující elektrárny. V mnoha situacích dochází k zániku záruky na práci nebo jednotlivé komponenty v případě, že rozšíření provede jiná firma než ta, která původně elektrárnu instalovala.

1. Navýšení bateriové kapacity stávající elektrárny

Někteří majitelé elektráren mohou narazit na situaci, kdy stávající kapacita baterie již není dostačující, a začnou uvažovat o přidání dalších článků do bateriového úložiště. Avšak v praxi není tato varianta doporučována. Používáním se totiž mění vlastnosti baterií, jako je například vnitřní napětí, a původní baterie tak mohou mít odlišné vlastnosti než nové. Výrobci proto doporučují instalovat baterie stejného typu, ze stejné šarže a zapojené ve stejný čas.

Jedinou možností, jak zvýšit kapacitu baterie, je pořídit novou baterii s vyšší kapacitou.

2. Rozšíření stávajícího panelového pole přidáním nových panelů


Pokud výkon stávající elektrárny nedostačuje pro potřeby domácnosti, může vzniknout myšlenka na přidání nových panelů a zvýšení výkonu fotovoltaické elektrárny (FVE). Zvýšení výkonu však představuje zásadní zásah do fotovoltaického systému a vyžaduje přepracování projektové dokumentace. Je třeba zvážit několik otázek. Zda stávající střídač zvládne vyšší výkon (střídače mají své maximální limity), zda bude potřeba větší kapacita baterie, zda je dostatek volného místa na střeše pro umístění nových panelů a zda bude nutná výměna elektroměru.

Rozsah potřebných úprav závisí také na tom, zda je stávající systém jednofázový nebo třífázový. Pokud je jednofázový, bude nutné vyměnit veškeré součásti kromě střešních panelů při přechodu na třífázový systém. Třífázový systém je doporučován pro elektrárny s výkonem nad 4 kW, což platí pro většinu současných elektráren.

Co se týče samotných panelů, nejlepší je použít stejné panely, které již jsou na střeše instalovány. Pokud už nejsou k dispozici, je vhodné aspoň použít panely stejného typu a parametrů.

Při zvyšování výkonu elektrárny je nezbytné znovu zpracovat energetický posudek od Státního fondu životního prostředí. Bez hotového posudku nemohou práce na úpravách začít. Dále je třeba získat nové povolení od distributora k připojení do sítě a nechat si vyhotovit novou revizní zprávu od revizního technika.

3. Přidání akumulační baterie k existující FVE, která momentálně akumulační baterii nemá


Obzvláště v minulosti byly instalovány fotovoltaické elektrárny, které okamžitě spotřebovávaly elektřinu z panelů a neměly možnost uchovat energii na pozdější použití. Přidání baterie k fotovoltaickému systému je tak logickým krokem, který mnoho majitelů těchto elektráren zvažuje.

Kromě samotné baterie je pro tuto úpravu nezbytné pořízení hybridního měniče. Tento měnič reguluje tok elektřiny z různých zdrojů, včetně baterie a fotovoltaických panelů, s cílem maximalizovat efektivitu výroby a spotřeby energie.

Doplnění baterie často souvisí s další modernizací systému, například zvýšením počtu fotovoltaických panelů.


Máte nějaké dotazy? Obraťte se na nás na e-mailové adrese objednavky@sapro.cz a získejte více informací.

Navštivte náš e-shop, kde nabízíme velký výběr prvotřídní satelitní a pozemní přijímací techniky, fotovoltaiky, produktů pro auto/moto a široký sortiment pro váš dům a zahradu a přečtěte si více o námi nabízených produktech.