Přeskočit na obsah

Sapro s.r.o.

Možnosti dotací na fotovoltaiku

  • od

Fotovoltaické panely se v České republice stávají stále populárnějším zdrojem obnovitelné energie. Pokud uvažujete o instalaci solárních panelů na svou nemovitost můžete se zajímat o možnosti získání státních dotací na fotovoltaiku.

V ČR existuje několik způsobů, jak zajistit státní dotace na fotovoltaiku. Mezi nejvýznamnější patří programy podporované Ministerstvem životního prostředí ČR, které se soustředí na podporu obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů.

Konkrétně lze uvést Program Zelená úsporám a Program Nová zelená úsporám, které nabízejí dotace na fotovoltaické panely a další technologie využívající obnovitelné zdroje energie pro domácnosti a firmy. Tyto programy mohou poskytnout až 60 % nákladů na pořízení solárních panelů.

Další možností jsou dotace na fotovoltaiku, které nabízí Státní fond životního prostředí ČR. Tyto dotace jsou určeny především pro malé a střední podniky, které chtějí investovat do obnovitelných zdrojů energie.

V každém případě byste měli být obeznámeni s podmínkami a požadavky programů, na které se chcete přihlásit. Tyto požadavky mohou zahrnovat povinnosti ohledně udržitelnosti a efektivity projektu, výběru určitých typů technologií a omezení počtu a velikosti projektů.

Podívejte se na naši nabídku na eshop.sapro.cz