Přeskočit na obsah

Sapro s.r.o.

Získejte dotaci na fotovoltaický ohřev vody

  • od

Ceny za energie rostou jako z vody, domácnosti pak jsou tímto motivovány ke snižování spotřeby. Proti vysokým fakturám můžete bojovat snadně dotací na solární ohřev vody – fotovoltaický ohřev vody TUV. Domácnosti s nížšími příjmy a senioři si mohou pro tento krok požádat o příspěvek z programu Nová zelená úsporám Light.

Nová zelená úsporám Light je dotační program ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky, který je připravený ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Tento program nabízí finanční podporu seniorům a domácnostem s nižšími příjmy.

Kdo může žádat?

  • Vlastníci stávajících rodinných domů
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

V programu se počítá s tím, že žadatelé nemusí mít dostatek finančních rezerv na renovace. Zájemci mohou peníze dostat před zahájením prací. Podat žádost můžete i v průběhu nebo po dokončení úprav. O dotaci se dá zažádat i zpětně, a to na realizace uskutečněné po 12. září 2022. Žádosti jsou ovšem přijímány jen do 31. sprna 2024.

Žádost můžete podat pouze elektronicky a budete potřebovat elektronickou identitu.

K žádosti musíte doložit:

  • fotografie míst, která plánujete renovovat (původní okna, dveře apod.)
  • odborný posudek navrhovaných opatření
  • doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu (například smlouva o zřízení bankovního účtu či výpis z účtu s vaším jménem)
  • potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

Kolik můžete ušetřit?

Dotace se odvíjí od vykonávané úpravy. Dotace na fotovoltaický ohřev teplé úžitkové vody je ve výši až 90 000 Kč. Výše příspěvku může dosáhnout 100 % přímých realizačních výdajů.

Rádi vám poradíme s vyřízením této dotace, tak se na nás kdykoliv obraťte.

Regulátory pro fotovoltaický ohřev vody:

FVE regulátor MPPT 3,5kW, ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO
FVE regulátor MPPT 3,5kW, ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO pro fotovoltaický ohřev vody
FVE regulátor MPPT 3kW, ECO Solar Boost MPPT-3000
FVE regulátor MPPT 3kW, ECO Solar Boost MPPT-3000 pro fotovoltaický ohřev vody
FVE regulátor MPPT GREEN BOOST 3kW
FVE regulátor MPPT GREEN BOOST 3kW, pro fotovoltaický ohřev vody