Aktualizovaná verze firmware V. L12 pro DI-WAY IRD-265HDPostup upgrade DI-WAY IRD-265HD OTA , pomocí USB :

- OTA : pokud je dostupná aktualizace přes OTA tak přijímač při zapnutí nebo vypnutí kontroluje přítomnost nového firmware a nabídne aktualizaci

- Ruční aktualizace , na USB FAT 32 vložte rozbalený firmware s koncovkou *.CD5 do kořenového adresáře (root)
flešku vložte do přístroje ve vypnutém stavu odpojený od napětí a připojte přijímač k síťovému napětí ,
pro proběhnutí upgrade cca 4 minuty a vyčkejte až celkový Status
aktualizace se dokončí na 100% následně dojde k restartu přístroje pak
USB Flash vytáhněte a vypněte a zapněte přijímač .
Pokud by měl soubor koncovku *.lpt tak upgrade probíhá z MENU OSD položka úložiště USB postup je stejný .

Důležité upozornění :
Po upgrade je nutné provézt "TOVÁRNÍ NASTAVENÍ"
Aktualizace neprovádějte za bouřky nebo za situace kdy může dojít k výpadku elektrické energie .


Ve firmware je provedeno několik oprav a úprav na základě připomínek

- opravená chyba v TXT
- oprava u přejmenovaní Oblíbených ( FAV )
- změna postupu při aktivaci PVR
- Family control - v položce Rodičovký zámek - možnost zamknout přístup do MENU
- Aktivní pohotovostní režim = ZAP (rychlejší probuzení ze standby, ale vyšší spotřeba než hluboký spánek)
- nové bootovací LOGO