Postup pro aktualizaci firmvérů přijímačů

Nahoru

Postup pro aktualizaci firmvérů přijímačů

Postup pro aktualizaci firmvérů přijímačů , set  top boxů.
Obecný postup lokální aktualizace :

* stáhnutý soubor (například ze stránek https://sapro.cz/ke-stazeni  je obvykle "zabalený" s příponou zip nebo rar a je nutno jej po stažení dekomprimovat (rozbalit).
* pro aktualizování používáme flešku USB 2.0 formátovanou na FAT32 ideálně velikostí kolem 8GB,s blikajíci LED na flešce je výhodou
* soubor, který je dekomprimovaný (rozbalený) nakopírujeme na flešku - doporučuji aby fleška byla prázdná, aby po nakopírování byl na flešce pouze jeden aktualizační software.
* vložíme flešku do přijímače a přijímač zapneme a čekáme dokud přijímač nenajede.
  Řada přjímačů po startu zkontroluje na připojené flešce zda není aktualizace k dispozici a provede automatickou aktualizaci, kdy je na obrazovce vidět její průběh.
  U jiných přijímačů je nutno aktualizaci zadat "ručně"  stisknout MENU následně v dalších podmenu vyhledat aktualizaci USB a označit konkretní aktualizační software.
  Doporučujeme po aktualizaci provézt tovární nstavení .

upozornění:
- pokud zadáváte - označujete aktualizační soubor "ručně" důrazně doporučuji nemít na flešce jiný aktualizační software.
  Při nahrání jiného software než je určeno pro daný přijímač je přijímač nefukční.
- běhen aktualizačního procesu nesmí být přerušen proud - vypnutý přijímač, vytáhnuty adapter a nemělo by ani být jakkoli manipulováno.

 
 

Banner Sapro s.r.o.

Banner Sapro s.r.o.

Banner Sapro s.r.o.